call us at +358 878 693 852

Счетоводна кантора Георгиеви

Пишете ни

Пишете ни

Вашето име :
Електронен адрес :
Телефон :
Относно
Моля посочете по какъв въпрос желаете да се свържете с нас от селектора по-горе.
Моля попълнете въпросника по-долу. За да Ви издадем адекватно предложение, и да избегнем излишно оскъпяване на услугите, ни е необходима информацията от него. Ще получите предложението ни в срок до три работни дни от изпращането. Ако имаме допълнителни въпроси ще се свържем с Вас за да внесем необходимите уточнения.

Общи данни Организация :
Форма на регистрация :
Населено място :
Месечен обем на документооборота :


Численост на персонала :
Желая да ползвам модул "Личен състав" :
Желая да ползвам модул "Труд и работна заплата" :

Брой артикули, с които оперирате :
Брой на обектите, в които се извършва складиране :

Вид на строителната дейност (може да се избере повече от един) :
Брой на незавършените строителни обекти към момента на запитването :

Брой на обектите, от които се извършва продажба :
Допълнителна информация Приложим счетоводен стандарт

Брой на фискалните устройства, които са в употреба :


Кратко описание на дейността
Тема