call us at +358 878 693 852

Счетоводна кантора Георгиеви

Кои сме ние?

Повече от 20 години обслужваме клиенти, опериращи в различни области на икономиката. Обслужваме както български, така и чуждестранни предприятия и инвеститори. Стараем се и успяваме да задоволим и най-високите изисквания на клиентите си, спазвайки основните си принципи - честност, професионализъм и качество. Успяваме успешно да съчетаем опита и познанието с технологиите, с което постигаме гъвкавост и бързодействие, достатъчни да обслужваме голям брой клиенти, някои от тях със значителен обем на документооборот и транзакции.

Специализирани сме в много области, като основната част от обслужваните от нас предприятия оперират в сферата на жилищно и индустриално строителство, търговия на едро и дребно, внос и износ на стоки както за ЕС така и извън него, телекомуникации, проектиране, инженерингови дейности, добив, енергопроизводство, производство на храни и промишени стоки. Освен изброените по-горе имаме практика и с нестопански организации, вероизповедания, фондации, юридически кантори, както и с много други области.

Когато работим с един клиент, ние се стараем да вникнеме в дейността му в най-дълбоки детайли. Това е важно, защото ако не познаваме добре структурата, процесите и взаимодействията в един специфичен бизнес няма как да представим информацията адекватно и коректно.

За много хора счетоводството е просто "за пред данъчните". Ние не споделяме това мнение. За нас, и нашите клиенти то е инструмент, източник на важна информация и база за вземане на правилните управленски решения. Зад всеки успешен бизнес стои една добра счетоводна отчетност. Разбира се, данъчната отчетност е важна, и ние обслужваме този аспект отлично, но най-важно за един съвременен мениджър е потока от информация, свързана с икономическите процеси протичащи в предприятието му, независимо от неговият мащаб и поле на действие.